GMKA Proje Yazma Eğitimi Odamızda Gerçekleştirildi

20 Aralık 2012 Perşembe günü Odamız Toplantı Salonunda Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın yeni mali destek programları için proje yazma eğitimi gerçekleştirildi.
Ajansın üç yeni destek programı; Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi, Turizmde Rekabetçiliğin Arttırılması ve Sosyal Kalkınma başlıklarını kapsıyor.

IMG 0792

GMKA Uzmanı Candan Şahin destek programları hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve başvuru için hazırlanacak projelerin nasıl oluşturulacağını katılımcılara anlattı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen eğitimde Şahin, proje hazırlanırken dikkat edilecek unsurların yanısıra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi 6 Milyon Destek

Destek Programlarında en büyük bütçe Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına ayrıldı.

Güney Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin ve kuruluşların bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliklerinin artırılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla 6 Milyon TL bütçe ayrıldı. Destek Programına başvuracak projelere asgari 50 bin TL, azami ise 450 bin TL destek sağlanacak.

KOBİ'ler, Kooperatifler, Birlikler ve Ticaret Borsaları'nın başvurabileceği destek programının öncelikleri ise şöyle açıklandı:

Öncelik 1: Tarıma dayalı sanayi sektöründe pazarlama, ihracat ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması;
Öncelik 2: Tarıma ve tarıma dayalı sanayi sektörüne yönelik makine, ekipman ve malzeme üreten işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması;
Öncelik 3: Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründeki uygulamalarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması ve yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması;
Öncelik 4: Tarımda ve tarıma dayalı sanayi sektöründe ihracat, yenilikçilik, pazarlama kapasitesinin artışına katkıda bulunacak ortak kullanım alanlarının geliştirilmesi.

Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması destek kapsamında

GMKA'nın açıkladığı destek kapsamında bir başka ana destek başlığı ise Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması oldu. Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı'nın amacı Balıkesir ve Çanakkale bölgesine gelen turistlerin ortalama konaklama sürelerinin ve turizmden elde edilen gelirin artırılarak bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamak olarak belirlendi.

5 Milyon TL bütçeye sahip destek programından kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve KOBİ'ler yararlanabilecek.

Başvuran projelere asgari 50 bin TL, azami ise 450 bin TL destek sağlanan Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması Mali Destek Programı'nın öncelikleri ise şöyle belirlendi:
Öncelik-1: Bölge Turizminin Ulusal ve Uluslararası Alanda Tanıtılması;
Öncelik-2: Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Yaygınlaştırılması;
Öncelik-3: Turizm Hizmetlerinde Kalite ve Çeşitliliğin Artırılması;
Öncelik-4: Turizm Hizmetleri İçin Gerekli Enerji İhtiyacının Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Sağlanması.

Sosyal Kalkınmaya 5 Milyon TL

Ajansın açıkladığı üçüncü destek programı ise Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı oldu.

Kamu Kurumları, Üniversiteler, Kamu Kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin yararlanabildiği destek programının amacı Toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesi olarak açıklandı.

Toplam 5 Milyon TL bütçeye sahip Sosyal Kalkınma Mali Destek Programında destek asgari 50 bin TL iken, azami destek 250 bin TL olarak belirlendi.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'nın öncelikleri ise şöyle:
Öncelik 1: Dezavantajlı grupların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının artırılması;
Öncelik 2: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığının artırılması
Öncelik 3: Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi.

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.