Üyelerimize Duyuru

                  AYVALIK TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI'NDAN

5174 Sayılı Kanunun 84. Maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Yönetmeliği hükümleri gereğince yükümlü olduğumuz güncelleme işlemi nedeniyle herhangi bir hak kaybına uğranmaması açısından sayın üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Odamız kayıtlarında gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetlerinin aktif olup - olmadığının, Odamız Hizmet Binasında 17 Ocak 2013 Perşembe ile 24 Ocak 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Üyelerimizin yukarıda anılan başvuru süresi içinde, Vergi dairelerinden alacakları vergi numaralarını içeren belge ekli dilekçe ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir. 

Üyelerimiz anılan süre içinde, belirtilen şekilde Odamıza başvurmadıkları takdirde Odamız kayıtlarının doğruluğunu kabul etmiş sayılırlar.

Belirtilen tüm bu eksikliklerin giderilmesi ve özellikle vergi mükellefiyeti sona erdiği tespit edilen gerçek ve tüzel kişi üyelerimizin ise seçmen listelerinde yer alamayacakları ve Oda Organ Seçimleri'nde seçme ve seçilme hakkını kullanamayacakları ilanen duyurulur.