22 Eylül 2014 tarihinde resen silinen firmalar

AYVALIK Ticaret Sicili Müdürlüğü Duyurusu

Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 02.06.2014 tarihli ve 8581 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketlerin 22.09.2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.

Firma listesi