E-Devlet Memnuniyet ve Beklenti Anketi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 13.03.2015 tarih, 5010 sayılı yazısında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından özel sektörün ve e-devlet hizmetlerinden beklenti ve memnuniyetinin ortaya konulması amacıyla hazırlanan ve www.edevlet.gov.tr/anket/index.php/782992/lang-tr adresinden 3 Nisan 2015 tarihine kadar yayında kalacak olan " Özel Sektör Memnuniyet ve Beklenti Anketi ( ankete giriş için edevlet2015strateji pin kodu kullanılacaktır) doldurulabilir.