Stratejik Plan Hazırlıkları

 

Odamız 2016-2019 yıllarını kapsayacak Stratejik Planı'nın hazırlık çalışmalarına başladı. Bu plana veri olarak kullanılacak ve siz üyelerimizin görüşlerini almamızı sağlayacak iki adet anketi doldurmanızı rica ederiz. Anket sonucunda elde edeceğimiz veriler Odamızın önümüzdeki 4 yıl boyunca düzenleyeceği faaliyetleri, stratejik amaçları ve stratejik hedefleri oluşturmamıza vereceğiniz katkı için teşekkür ederiz.

 

SWOT ( Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler) Anketi

Misyon Vizyon ve Stratejik Öncelikler Anketi