Kooperatif Bilgi Sistemi

T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.12.2015 tarih, 698 sayılı yazısında bazı kooperatiflerin " Kooperatif Bilgi Sistemi'ne ( Koop-Bis) " giriş yapmadıkları belirtilmiştir. Sözkonusu proje gereği kooperatif sorumlularının yükümlülüklerini  belirten ilgili husus ve esasları belirten yazı aşağıdadır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

img111