İLAN

Ayvalık Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Kurulu Asil ve Yedek Üyelikleri Seçimi 14 Nisan 2018 Cumartesi günü  Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Seçim saat 09:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecektir. Bu maksatla hazırlanan 9 adet Meslek Grubu'na ait seçme ve seçilme hakkına haiz üyeleri gösterir seçmen listeleri Ayvalık Ticaret Odası ilan tahtasında askıya çıkarılacaktır.

Listeler 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 08:00' de askıya çıkacak 30 Mart Cuma günü akşamı saat 17:00' de askıdan indirilecektir.

Askı süresince listelere yapılacak itirazların ve düzeltme taleplerinin yazılı olarak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na müracaatları gerekmektedir.

İlgililere 5174 Sayılı Kanunun 84 üncü maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.