Aidat Borçları

Üyelerimizin aidat borçlarına ait gecikme zamları siliniyor.

25 Şubat 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa ile, Odamız üyelerinin Oda'ya olan borçlarına tahakkuk eden gecikme zamlarının silinmesi kararlaştırılmıştır.


Üyelerimizin 1 Mart 2011 tarihinden itibaren 6 ay içinde geçmiş dönem yıllık aidat ve munzam aidatı ile ilgili tahakkuk etmiş borç asıllarının tamamını yatırmaları halinde bu borçlar için tahakkuk etmiş gecikme zamları silinecektir.

Aidat borçları kredi kartı ile de tahsil edilmektedir.

Zamlı ve hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz.