Üyemiz "Northel Enerji A.Ş." Yılın İnovatif Girişimcisi!

Odamız üyesi Northel Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş.'nin Büyük Başarısı!

KOSGEB tarafından başarılı KOBİ'lerinve yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması ve desteklenmesi amacıyla
düzenlenen ''KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri'' 30 Aralık'ta Ankara Rixos Otel'de sahiplerini buldu.

Northel Enerji'nin de aralarında bulunduğu Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri kategorisinde 812 başvuru olmak üzere üç ana kategoride toplam 3.058 başvuru yapıldı. Bir önceki yıla göre daha yoğun ilgi gösterilen bu önemli organizasyonda Northel Enerji kendidalındaki son 5 finalist arasından "Yılın İnovatif Girişimci Ödülü"ne layık görüldü.

Odul Alinirken

Devamını oku: Üyemiz "Northel Enerji A.Ş." Yılın İnovatif Girişimcisi!

2014 YILI FUARLARI

fuar

Sayın Üyemiz,

2014 yılında gerçekleştirilecek fuar listesine ulaşmak için tıklayınız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Fuarlar sayfasına erişmek için tıklayınız

 

ŞİRKET SERMAYELERİ HAKKINDA DUYURU

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTTIRIMLARI İLE İLGİLİ AYVALIK TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU

 

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince, Limited şirketlerin asgari sermayesi 10.000 TL, Anonim şirketlerin ise 50.000 TL olarak belirlenmiş olup mevcut sermayeleri bu rakamların altında olan Limited ve Anonim şirketlerin 14 Şubat 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar sermaye artışına ilişkin tescil işlemlerini Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptırmaları ve ya harçları ödenmiş olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

14 Şubat 2014 tarihine kadar müracaat etmeyen Limited ve Anonim Şirketler münfesih duruma düşecek olup Türk Ticaret Kanunu'nun geçici 7. maddesi kapsamına dahil edileceklerdir."

Şirket yetkilileri ve ortaklarına önemle duyurulur.

GMKA PROJE YAZMA EĞİTİMLERİ

2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından aşağıda belirtilen eğitim takvimine göre  her biri 2 gün süren proje hazırlama eğitim toplantıları düzenlenecektir.
Ayvalık'taki eğitim 16-17 Ocak 2014 tarihlerinde Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenecektir. Eğitim 09:00-17:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Eğitimler ücretsiz olup, tüm halkımızın katılımına açıktır. Katılım için kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt için tıklayınız

GMKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2014 yılı mali destek programlarını açıkladı.

Ajans 2014 yılı için Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına çıkmıştır. Bu yılki toplam destek tutarı Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı 11 Milyon 200 bin, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 3 Milyon TL. Toplam destek tutarı ise 14 Milyon 200 bin TL.

Program Başlıkları ise şöyle:

Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı 6 ana başlıktan oluşuyor.

Öncelik 1: Tarıma Dayalı Sanayi ile Tarım Alet ve Makinaları Sanayinin Geliştirilmesi

Öncelik 2: . Orman Ürünleri Sanayiinin Güçlendirilmesi

Öncelik 3: Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Makine-Ekipman Üretiminin Yerlileştirilmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

Öncelik 4: Atıkların Değerlendirilmesi ve Çevreye Verdiği Zararın Azaltılması

Öncelik 5: Bölge Turizm Olanaklarının Tanıtılması ve Alternatif Turizm Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi

Öncelik 6: Madenlerin Çevreye Duyarlı Şekilde İşlenerek Ekonomiye Kazandırılması

Ajansın sağlayacağı destek miktarları, asgari Tutar: 50.000 TL azami Tutar: 500.000 TL. Proje süresi ise en fazla 12 ay.

ÜRÜN DOĞRULAMA VE TAKİP SİSTEMİ

Sayın Üyemiz,

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21, 24. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 3 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği; İlçemizdeki Bitkisel Sıvı Yağlar ( TGK-Zeytinyağı ve Prina Yağı Tebliği Resmi Gazete 07.08.2010-27665, TGK- Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği Resmi Gazete 12.04.2012-28262 diğer karışım bitkisel sıvı yağlar kapsamındaki ürünler) ve Bal (TGK Bal Tebliği-Resmi Gazete 27.07.2012-28366 kapsamındaki ürünler) sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerde üretilen ürünler için 31.12.2013 tarihine kadar https://etty.udts.com.tr adresinden Ürün Doğrulama ve Takip Sistemine başvuruda bulunması gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra 0 266 246 26 70 no lu telefon numarasından ve ya bizzat Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli personeller Ayşe Çetin ve ya Beril Serter ile irtibata geçilerek etiket numarası alınacaktır.

31.12.2013 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunulmaması durumunda idari yaptırım kararı uygulanabilecektir.

Saygılarımızla

TAPDK SATIŞ BELGELERİ

TAPDK SATIŞ BELGESİ SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü, 5'inci ve 8'inci maddelerinde yapılan değişiklik ile Yönetmeliğe eklenen Geçici 9'uncu madde 03/12/2013 tarihli ve 28840 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bahis konusu düzenleme 01/01/2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Söz konusu düzenleme gereğince tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyetini yürüten perakende ve toptan satıcıların 01/01/2014 tarihinden itibaren her bir faaliyeti için ayrı satış belgesi alması esası getirilmiştir.

Düzenleme uyarınca; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin birlikte satışını yapan ve adlarına 01/01/2014 tarihinden önce "Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Perakende Satış Belgesi" veya "Tütün Mamulü ve Alkollü İçki Toptan Satış Belgesi" düzenlenmiş olan ve 2014 yılı süre uzatım işlemini gerçekleştiren satıcıların 30/06/2014 tarihine kadar mevcut belgelerini yetkili mercie teslim etmeleri ve tütün mamulü ve alkollü içki satış faaliyet konuları için Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak ayrı ayrı düzenlenecek satış belgelerini teslim almaları zorunlu kılınmıştır.

Bu itibarla, hali hazırda iki farklı ürün grubunun satışına olanak sağlayan (sicil no uzantısı "P" olan perakende veya sicil no uzantısı "T" olan toptan) satış belgesine sahip olan, ancak yalnızca bir ürün grubunun (yalnızca tütün mamulü veya yalnızca alkollü içki) satışını gerçekleştiren perakende veya toptan satıcıların 2013 yılı sonuna kadar satış belgesi işlemlerini yürütmek üzere yetkilendirilmiş birimlere başvuruda bulunmaları ve mevcut belgeleri üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptırmaları gerekmektedir.

Bu değişikliği yaptırmak isteyen belge sahipleri 25 Aralık 2013 tarihine kadar Odamıza başvuru yapabilirler.

Saygılarımızla

HİJYEN EĞİTİMİ

Sayın Üyemiz,
 
TOBB’den gelen 25366 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı yazısında;
"5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince her iş kolunun özelliğine göre verilmesi gereken hijyen eğitimlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından planlanacağı ve düzenleneceği belirtilmektedir.
Söz konusu Yönetmelik gereği kurulan Hijyen Eğitimi Komisyonu çalışmalarını tamamlamış ve hazırlanan Hijyen Eğitimi Modülleri Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün http://hbogm.meb.gov.tr web adresinde yayımlanmaktadır.
Yönetmelik çerçevesinde hijyen eğitimi alması gereken iş yerlerinde çalışanların, bizzat çalışıyorlarsa iş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin bulundukları yerin Halk Eğitim Merkezlerine ve Meslek Eğitim Merkezlerine müracaat etmeleri gerektiği belirtilmektedir." ifadesi yer almaktadır.
Bundan önceki yıllarda alınan hijyen eğitimleri sonucunda alınan sertifikalar geçersiz olacağı için bu hijyen eğitimlerini almanız işletmeniz açısından önem taşımaktadır.
Konuyla ilgili bilgi almak ve eğitim başvuru formunu edinmek için Odamızla irtibata geçmenizi diler saygılarımızı sunarız.
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Rahmi Gençer Yeni Asır Tv'ye Konuk Oldu

Yönetim Kurulu Başkanımız Rahmi Gençer, 27 Kasım Çarşamba akşamı Yeni Asır Tv'de yayınlanan " Aylin Onart'la Akşam Kahvesi" programına konuk oldu. Geçtiğimiz ay düzenlenen "9.Ayvalık Zeytin Hasat Günleri"nin konuşulduğu programı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

24 Kasım Öğretmenler Günü

"Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözleriyle, geleceğimizin temel taşı çocuklarımızı fedakar öğretmenlerimize emanet eden Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere çok şey borçlu olduğumuz öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun.

Saygılarımla


Rahmi GENÇER
Yönetim Kurulu Başkanı

9.Ayvalık Zeytin Hasat Günleri Geride Kaldı

Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Ayvalık Zeytin Hasat Günleri bu yıl 1-3 Kasım 2013 tarihleri arasında yapıldı.

9. kez düzenlenen Hasat Günleri’nin bu yılki sloganı, zeytinyağının “bize özgülüğüne” dikkat çekmek ve bu yolla ülkemizdeki zeytinyağı tüketimini artırmak amacıyla, “Zeytinyağı: Türkiye’nin Milli Yağı” olarak belirlendi.

 

ilan2

 

Devamını oku: 9.Ayvalık Zeytin Hasat Günleri Geride Kaldı

Yakamoz'un 5. Sayısı Çıktı

Odamızın 3 ayda bir yayınlanan dergisi "Yakamoz"un yeni sayısı çıktı. Dergimizi okumak için tıklayın

yakamoz kapak

6102 Sayılı Kanunun Geçici 7.Maddesi Kapsamında Ticaret Sicilinden Kaydı Silinen Mükellefler Listesi

Ayvalık Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden 25.10.2013 tarihi itibariyle kaydı silinen mükellefler listesini görmek için tıklayınız

Ata'mızı Saygıyla Anıyoruz

Ata'mızı, Cumhuriyete ve ilkelerine sonuna kadar sahip çıkma kararlılığıyla, bir kez daha özlemle ve saygıyla anıyoruz.

10 Kasim

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI OLAN CUMHURİYETİMİZİN 90.YILINI EN İYİ DİLEKLERİMLE KUTLAR, SAYGILARIMI SUNARIM.

RAHMİ GENÇER
AYVALIK TİCARET ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ataturk-posteri-2-543x377

Ayvalık'ın Kurtuluşunun 91. Yılı

Ayvalıkımızın kurtuluşunun 91. yıldönümünü kutlar saygılarımızı sunarız.

bayrak

22:00-06:00 Arasındaki İçki Satışı Yasağı

taptk

Perakende alkollü içki satışı yapan üyelerimizin dikkatine,

22:00-06:00 saatleri arasında perakende alkollü içki satışını yasaklayan, 4250 sayılı Kanunun 6. maddesinin 5.fıkrası 09.09.2013 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Kanunu ihlal edenlere 4733 sayılı Kanunun, 8. maddesinin, 5. fıkrasının (k) bendine göre 29.303 TL'den 146.527 TL'ye varan idari para cezası uygulanacaktır.

Bilglerinizi önemle rica ederiz.

Perakende Alkollü İçki Satışı Yapan Üyelerimizin Dikkatine

Sayın Üyemiz,

Perakende alkollü içki satışı yapan işyerlerinde reklam ve tanıtıma yönelik uygulamalar hakkında Tütün ve Alkol Piyasasının yaptığı açıklamaları okumanızı önemle rica ederiz.  Uygulama ihlallerinde para cezası verilecek olduğundan işyerlerinizde gerekli düzenlemeleri yapmanız gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle rica olunur.

4250 Sayılı Kanun’da yer alan reklam ve tanıtıma yönelik değişiklerden bazılarının uygulanması hakkında kamuoyu duyurusu

 

Zafer Bayramımız Kutlu Olsun

Sayın Üyemiz,

Sizlerin ve ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız.

ataturk-posteri-2

IPARD Programı 11. Çağrı İlanı

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Onbirinci Başvuruncu Çağrı İlanı açıklanmıştır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Duyurusu

TÜTÜN MAMULÜ VE ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

tapdk

Bilindiği üzere 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 6.maddesinin 1.fıkrasıyla reklam ve tanıtım yasakları düzenlenmiştir.

Devamını oku: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Duyurusu

AYVALIK TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ONEMLİ DUYURU

Son 5 yıldır genel kurul yapmadığı için münfesih duruma düşen ve 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 10 ve 32. maddeleri gereği oda kaydı silinerek,sicil kaydı silinmek üzere müdürlüğümüze bildirilen şirketlerin kayıtlarının silinmesine ilişkin ihtar ilanını görmek için tıklayınız

YAKAMOZ'un 4. Sayısı Çıktı!

Odamızın dergisi Yakamoz'un yeni sayısı çıktı. Dergimizi okumak için tıklayın

yakamoz4

Avrupa Öğrenci Formu Kulübü Odamızı Ziyaret Etti

10 Temmuz Salı günü  Avrupa Öğrenci  Formu Kulubü Platformu Ayvalık Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı ve Tarih Galerisini ziyaret etti. Almanya, Estonya,Çek Cumhuriyeti, Romanya'dan Türkiye'ye gelip eğitim gören öğrenciler ve Eskişehir  Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 34 kişilik öğrenci grubu 3 saat süren bir zeytinyağı tadım eğitimi aldılar.

 IMG 8036

Devamını oku: Avrupa Öğrenci Formu Kulübü Odamızı Ziyaret Etti

EĞİTİM SEMİNERİ

Sayın üyemiz,

19 Haziran Çarşamba günü Odamız ve Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu ile birlikte

2 seminer düzenliyoruz.

 

      1.SEMİNER

KONUSU : Satış Teknikleri

SAATİ     : 10.00 – 12.00

YERİ       : Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu.

Öğretim Görevlisi Oğuzhan NACAK

 

      2.SEMİNER

KONUSU    : Müşteri İlişkileri Yönetimi

SAATİ        : 13.00-15.00

YERİ          : Ayvalık Ticaret Odası Toplantı Salonu

Öğretim Görevlisi Hayri TAŞKIN

 

tarafından verilecektir.

 

Yukarıdaki seminerlerin sonunda Sertifika verilecektir.

 

Siz sayın üyemiz veya personelinizin seminere katılmak için 18.06.2013 SALI günü mesai bitimine kadar odamız Genel Sekreteri Ahmet BAÇ’a 312 15 17 (Dahili 10 ) nolu telefondan ulaşarak kayıt yaptırmanızı bilgilerinize sunarız. Saygılarımla.

 

Rahmi GENÇER

Ayvalık Ticaret Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ÇALIŞTAYI

Sayın Üyemiz, Güney Marmara Bölge Planı 2010-2013 döneminin tamamlanmak üzere olduğu, 2014-2018 yıllarını kapsayan yeni dönem bölge planı hazırlık çalışmaları doğrultusunda yöneticinin katılımcılık ilkelerinin daha etkili bir şekilde uygulanması, çalışmaların yerelin ihtiyaçlarının yerinde tespiti, güçlü yaygın bir toplumsal ve kurumsal tabana oturtulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Ticaret Odamız Toplantı Salonu'nda 11/06/2013 Salı günü saat 15.00-17.00 arasında konu ile ilgili bir çalıştay yapılacaktır. Bu çalıştaya İlçemizde mevcut bulunan zeytin, zeytinyağı sektörü, turizm sektörü, dernek temsilcileri, özel sektör ve kooperatif temsilcileri davetlidir.

Saygılarımla

Rahmi GENÇER

KATILAN KURUMLAR

Ayvalık Kaymakamlığı

Ayvalık Belediye Başkanlığı

Altınova Belediye Başkanlığı 

Küçükköy Belediye Başkanlığı

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Siyasi Parti Temsilcileri

İlçe Emniyet Müdürlüğü

İlçe Jandarma Komutanlığı

Gıda Tarim ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İlçe Sağlık Müdürlüğü

İlçe Turizm Danışma Bürosu

Ayvalık İlçe Dernek Büro Şefliği

Ayvalık Ticaret Odası

MİDİLLİ FUARI

Sayın Üyemiz,


14-17 Haziran 2013 tarihlerinde düzenlenecek Midilli Fuarı'na broşür göndermek isteyen üyelerimizin en geç 11 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar Odamıza ulaştırmaları önemle rica olunur.

 

 

 

 

 

 

Ayvalık Ticaret Odası Seçimleri Tamamlandı

3 Mayıs Cuma günü yapılan seçimlerin ardından oluşan meslek komitesi üyeleri Odamızın yeni Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerini seçti.

DSC 0334


Devamını oku: Ayvalık Ticaret Odası Seçimleri Tamamlandı

"Dünya Zeytinyağı Endüstrisi-Trendler ve Beklentiler"

Sayın Üyemiz,

9 Mayıs Perşembe günü saat 15.00'da Odamızda, Oded Salmon tarafından " Dünya Zeytinyağı Endüstrisi-Trendler ve Beklentiler" konulu sunum gerçekleştirilecektir. Etkinliğimize tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımızla

 

Oda Organ Seçimlerimiz Yapıldı

 3 Mayıs Cuma günü Odamızın organ seçimlerinin ilk ayağı olan Meslek Komiteleri ve Meclis seçimleri gerçekleştirildi.

Tek listenin yer aldığı seçimde 816 seçmenin 280' i oy kullandı. Mevcut 9 meslek grubundaki üyelerimiz, saat 08.00 'da başlayıp 17.00'da sona eren seçimlerin ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Rahmi Gençer, " Tüm üyelerimize bize bu güveni gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de heyecan ve tecrübemizle hizmetlerimizde devam edeceğiz" diye konuştu.

IMG 7357

 

Devamını oku: Oda Organ Seçimlerimiz Yapıldı

Yılmaz Karakoyunlu'nun Mübadele Söyleşisi

Ayvalık Ticaret Meslek ve Otelcilik Turizm Meslek Lisesi tarafından organize edilen; Ayvalık Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Turizm Müdürlüğü ile Ayvalık Turizm Geliştirme ve Alt Yapı Hizmet Birliği'nin de (AYTUGEB) destek verdiği Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında; Egedeki adalarda yaşayan Türklerin, Anadolu'ya dönmesiyle başlayan mübadelenin 90. yıldönümü de unutulmadı.

Odamız tarafından 18 Nisan Perşembe günü, İsmet İnönü Kültür Merkezinde düzenlenen, eski Kültür ve Turizm Bakanı ve gazetecei yazar Yılmaz Karakoyunlu'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye ilgi büyük oldu.

18835

Devamını oku: Yılmaz Karakoyunlu'nun Mübadele Söyleşisi

Ayvalık Ticaret Odası’ndan Atletizm Müzesi’ne Katkı

Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Rahmi Gençer, 1896'da düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunları'nda kullanılan belge ve ödüllerin yer aldığı Almanak'ı, Atletizm Müzesi'nde sergilenmesi için Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi'ye takdim etti. 

 img026

Devamını oku: Ayvalık Ticaret Odası’ndan Atletizm Müzesi’ne Katkı

Oda Organ Seçimlerimiz 3 Mayıs'ta Yapılıyor

Sayın Üyemiz,

Oda Organ seçimlerimiz 3 Mayıs Cuma günü saat 09.00-17.00 saatleri arasında Odamızda gerçekleştirilecektir. Seçme-seçilme hakkına sahip tüm üyelerimizin seçimlere katılımını bekler saygılarımızı sunarız.

Ayvalık Ticaret Odası

Yıllık İşletme Cetveli

Sayın Üyemiz,

Balıkesir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 15.04.2013 tarih, 610 sayılı, Yıllık İşletme Cetveli hakkında uyarı konulu yazısı aşağıdadır. Bilgi edinilmesini rica ederiz.

"6498 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümleri uyarına; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız sanayi siciline kayıtlı bulunan sanayi işletmelerinin, bir senelik faaliyetlerini YILLIK İŞLETME CETVELLERİ'nde göstermeleri ve bu cetvellerin yılın ilk dört ayı içerisinde(Nisan ayı sonuna kadar) Bakanlığımız sanayi sicil sistemine işlenmesini temin etmeleri yasal bir zorunluluk olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen işletmelere İdari Para Cezası uygulanmaktadır.

Sanayi sicilimize kayıtlı bulunan işletmeleri Yıllık İşletme Cetvellerini;

- Elektronik ortamda www.sanayi.gov.tr adresinde, e-hizmetler bölümü sanayi sicil bilgi sistemi yolunu izleyerek ulaşacakları sistem giriş sayfasında ,kullanıcı adı ve şifre oluşturarark verebilecekleri gibi,

-Bakanlığımızın www.sanayi.gov.tr adresinde; Hizmetlerimiz-Hizmetlerimizi görmek için tıklayınız-Sanayi Sicil Belgesi  Hizmetleri-Yeni Yıllık İşletme Cetveli ( Açılan sayfanın en alt kısmında)yolunu izleyerek ve ya İl Müdürlüğümüzden temin edebilecekleri  Yıllık İşletme Cetveli'nin yeni formunu( ön sayfa,arka sayfa ve anket sayfaları)  doldurarak, bir dilekçe ekinde Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze ulaştırmak suretiyle de teslim edebilirler.

Balıkesir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü"

 

Yılmaz Karakoyunlu'dan Mübadele Söyleşisi

18 Nisan Perşembe günü saat 15.30'da İsmet İnönü Kültür Merkezinde, Devlet Eski Bakanı ve gazeteci-yazar Yılmaz Karakoyunlu'nun katılacağı mübadele konulu söyleşi gerçekleştirilecektir. Söyleşide ayrıca Karakoyunlu, son kitabı " Mor Kaftanlı Selanik" adlı kitabı için imza etkinliği de düzenleyecektir.
Etkinliğe tüm halkımız davetlidir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Bilgilendirme Toplantısı

12 Nisan Cuma günü saat 11.00'da Odamız toplantı salonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Doktor Neşe Zengin'in gerçekleştireceği bu bilgilendirme toplantısına tüm üyelerimiz davetlidir.

YAKAMOZ'un 3. sayısı çıktı!

Odamızın üç ayda bir yayınlanan dergisi Yakamoz'un 3. sayısı çıktı. Dergimizi okumak için tıklayın

kapak

Alt Kategoriler

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.