Misyon Vizyon Politikalar

 

Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

 İlgili mevzuat çerçevesinde üyelerimizin beklentilerine cevap vermek, karşılaştıkları sorunlara çözüm üreten yönetim anlayışı ile hizmet standardını sürekli iyileştirmek ve Ayvalık iş hayatının gelişimine üstün katkı sağlamak.

 

VİZYONUMUZ

 Ayvalık'ın ekonomik gelişimine katkıda bulunarak yaşam kalitesinin yükselmesine öncülük yapmak, bölgesel ve ulusal seviyede söz sahibi bir meslek kuruluşu olmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Eşitlikçi, açık, çalışkan ve yenilikçi hizmet felsefemizi tüm birimlerimizde ve ilişkilerimizde uygulamak, üyelerimize ve toplumumuza kesin fayda sağlamak, kurumsal yapımızı güçlendirerek hizmetlerimizin kalitesini sürekli geliştirmek.

.

                                                                                        MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Üyelerimize vereceğimiz hizmet kalitesini arttırmak için tüm maddi kaynaklarımızı üye odaklı olarak kullanmak.

Kaynaklarımızı stratejik hedeflerimiz doğrultusunda planladığımız şekilde gerçekçi kullanmak ve üyelerimize kesin fayda sağlamak.

 

                                                                            İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Eşitlikçi, adil ve sürekli gelişime açık olmak.

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini arttırarak hizmet kalitesini yükseltmek.

Seçimle göreve gelen organlara etkin bir oryantasyon programı uygulayarak Yönetim etkinliğini ve temsil gücünü üst düzeye çıkarmak.

 

                                                                  HABERLEŞME  ve İLETİŞİM POLİTİKAMIZ


Günümüzdeki teknolojik imkan ve fırsatlardan faydalanarak üyelerimizi ve diğer paydaşlarımızı kapsayan etkin, hızlı ve sürekli bir iletişim ağı kurmak.

                                                                           MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

 Tüm iletişim kanallarını kullanarak üyelerimizin iletişim bilgilerini güncel tutmak, üyelerimize ulaşabilmek, istek, öneri ve şikayetlerini alıp değerlendirmek.

Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler sayesinde hizmetlerimizde sürekli iyileştirme yapabilmek.

 

                                                                       BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Odamızın tüm süreçlerinde üretilen ve depolanan bilgi varlıklarımızın bütünlüğünü korumak, kolay ulaşılabilirliğini sağlamak ve risklere karşı muhafaza etmek.

 

 

 

 

 

 

MUSTAFA BÜYÜKÇIVGIN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

 

 

 

 

Meclis

                                                                                        mehmet sıray 

                                                                                          Mehmet SIRAY

                                                                                          Meclis Başkanı

 

 suat akın                    ahmet duran ürgüplü                   ali pehlivan                  ali uçar 

 Suat AKIN                                       Ahmet Duran ÜRGÜPLÜ           Ali PEHLİVAN                                 Ali UÇAR
 Başkan Yardımcısı                          Katip Üye                                     Üye                                                   Üye

 CEM VDNLSAN                  aziz arslan                 barbaros fatih saraçoğlu                 cafer çaylan

Cem VİDİNLİSAN                          Aziz ARSLAN                           Barbaros Fatih SARAÇOĞLU    Cafer ÇAYLAN
Üye                                                 Üye                                            Üye                                                Üye

 ahmet ugur arisoy          levent billurcu                    ibrahim ulaş            mehmet babayiğit      

Ahmet Uğur ARISOY               Levent İhsan BİLLURCU                    İbrahim ULAŞ                              Mehmet BABAYİĞİT
Üye                                            Üye                                                       Üye                                                Üye

 

metin akkuş                mustafa büyükçıvgın foto             namık zafer             osman özdoğan

Metin AKKUŞ                              Mustafa BÜYÜKÇIVGIN                Namık ZAFER                                Osman ÖZDOĞAN
Üye                                               Üye                                                 Üye                                                  Üye

 ismail muderrisoglu                 mehmet çelikel                   tulay lale          yusuf yılmaz

İsmail MÜDERRİSOĞLU             Mehmet Barış ÇELİKEL            Tülay LALE                                    Yusuf YILMAZ
Üye                                                Üye                                              Üye                                                 Üye

 

 

 

Yönetim Kurulu

                                                                                            mustafa büyükçıvgın foto

                                                                                          Mustafa BÜYÜKÇIVGIN
                                                                                                       Başkan

 

     mehmet babayiğit                                              osman özdoğan                                     ibrahim ulaş     

     Mehmet BABAYİĞİT                                                    Osman ÖZDOĞAN                                              İbrahim ULAŞ
     Başkan Yardımcısı                                                        Başkan Yardımcısı                                               Sayman Üye

 

    ahmet duran ürgüplü                                           ali pehlivan                                   ali uçar

   Ahmet Duran ÜRGÜPLÜ                                            Ali PEHLİVAN                                                       Ali UÇAR
   Üye                                                                               Üye                                                                        Üye

Meslek Komiteleri

1. Meslek Komitesi

 • İbrahim Ustalı - Komite Başkanı
 • Aydın Şensal
 • Mehmet Barış Çelikel
 • İbrahim Mustafa Cömert
 • ismail Müderrisoğlu

2. Meslek Komitesi

 • Havva Nefise Çam- Komite Başkanı
 • Osman Özdoğan
 • Ahmet Duran Ürgüplü
 • Osman Yılmaz
 • Mehmet Dal

3. Meslek Komitesi

 • Atıf Özbek- Komite Başkanı
 • Cafer Çaylan
 • Hüseyin Alpsoy
 • Aziz Arslan
 • Hasan Tavşan

4. Meslek Komitesi

 • Serap Kandiye- Komite Başkanı
 • Mustafa Büyükçıvgın
 • Üzeyir Uğur El
 • Barbaros Fatih Saraçoğlu
 • Hatice Banugül Bellibaş

5. Meslek Komitesi

 • Özgün Uygun- Komite Başkanı
 • Hüseyin Şalmanlı
 • Mehmet Haşim Öz
 • Cem Vidinlisan
 • Hüseyin Şahin

6. Meslek Komitesi

 • Levent İhsan Billurcu- Komite Başkanı
 • Sacide Leyla Süner
 • Tülay Lale
 • Raşit Kandemir
 • Namık Zafer
 • Nihat Uzun
 • Hüseyin Merih Onay

7. Meslek Komitesi

 

 • Adem Zengin- Komite Başkanı
 • Mehmet Babayiğit
 • Ali Uçar
 • Dalyan Kuzu
 • Yüksel Kocabıyık

8. Meslek Komitesi

 

 • Cem Türkyılmaz- Komite Başkanı
 • Ali Pehlivan
 • Mehmet Sıray
 • İbrahim Ulaş
 • Hüseyin Gün
 • Kasım Yeğin
 • Nusametdin Sayar

9. Meslek Komitesi

 

 • Hüseyin Kesebir- Komite Başkanı
 • Suat AKın
 • Metin Akkuş
 • Yusuf Yılmaz
 • Tanzer Küçükbaş
 • Yavuz Ovalı
 • Ahmet Arslan

Başkan

 Mustafa BÜYÜKÇIVGIN

 Yönetim Kurulu Başkanı

 

Genel Sekreterlik

Ahmet BAÇ
Genel Sekreter

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tel: 0 266 3121517- 10

GÖREVLERİ

 

 • Oda Meclisinin zamanında toplanabilmesi için her türlü hazırlıkları yapmak, Meclis gündeminin Yönetim Kurulu tarafından düzenlenebilmesi için gerekli hazırlık ve çalışmaları yaparak davetiyelerin, gündemin ve lüzumlu görülecek diğer evrakın zamanında Meclis üyelerine gönderilmesini sağlamak.

 • Oda Meclisince seçilen Komisyonların toplantıları için gerekli her türlü hazırlıkları yapmak.

 • Meclis toplantısında alınmış görüşme tutanaklarının Meclis Başkanlığınca Genel Sekreterliğe teslim edilmesini müteakip, Meclis toplantısında alınan kararların gereğinin yerine getirilmesini sağlamak.

 • Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini Yönetim Kurulu Başkanı veya başkan vekilleri ile beraber hazırlamak, gündemi toplantı tarihinden en az bir gün önce üyelere göndermek, Yönetim Kurulu toplantılarının yapılması için gerekli her türlü hazırlığın yapılmasını sağlamak.

 • Yönetim Kurulunda alınan kararları takip ve sonuçlandırmak ve kararların gereğinin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

 • Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komitesi toplantılarına ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, Yönetim , Meclis ve meslek komiteleri toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek.

 • Odalarla odalar, borsalarla borsalar ve odalarla borsalar arasında çıkan veya çıkması muhtemel mesleki ihtilâfların çözümlenmesi için önerilerini Yönetim Kurulu Başkanına sunmak.

 • Muhasebe ve muamelâtta birlik ve beraberliği sağlamak ve olası değişiklikleri Yönetim Kurulu'na sunmak.

 • Oda Meclisine arz edilmek üzere Odanın bir yıllık faaliyeti hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanacak raporun zamanında tanzimi için gerekli her türlü tedbiri almak.

 • Yönetim Kurulunun hazırlayarak Oda Meclisine sunacağı Türkiye'nin ve İlçemizin iktisadi durumu hakkındaki raporun hazırlık çalışmalarını yürütmek.

 • Bakanlıklarca bilgi istenilen konularda gerekli çalışmaları yapmak, Bakanlıklara verilecek bilgi hakkında Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekilinin onayını alarak gereğini yerine getirmek

 • Odanın yıllık gelir ve gider bütçesini Oda Meclisine sunulmak üzere, Başkan veya başkan vekili ve muhasip üye ile birlikte hazırlamak.

 • Her ay Yönetim Kuruluna aylık harcamalar, oda aidatlarının tahsilatı ve finansal işlemler hakkında bilgi sunmak, bütçe dönemi sonunda aktif ve pasif hesaplarını izah eden bilanço ile bilanço dönemindeki gelir ve gider tabloları ile izahnameleri Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

 • Aylık hesapları Yönetim Kuruluna onaylatır. Yönetim Kurulunun onayı sonrası Hesapları İnceleme Komisyonuna sunar. Kontrol ve onay sonrası aylık Meclis Toplantısında Meclis tarafından onaylanır ve Yönetim Kurulu ibra edilir.

 • Oda personelinin disiplin ve sicil amiri olduğundan her kademedeki personeli denetlemek ve mevzuat ve Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri Oda bünyesinde kurulmuş bulunan daire veya servisler vasıtasıyla yerine getirmek.

 • Personelin, verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli her türlü tedbirleri almak, mesai saatlerinde görevleri başında bulunmalarını denetlemek, personel servisince sicillerin usulüne göre düzenlenmesini ve saklanmasını temin etmek.

 • Oda hizmetlerinin yerine getirilmesi için satın alınacak veya yaptırılacak iş ve hizmetlerle her türlü araç ve gerecin mevzuata uygun olarak teminini, yaptırılmasını, demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak

 • Odanın hizmetler karşılığında alacağı ücret tarifesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını takiben uygulanmasını sağlamak.

 • Oda ve borsalar arasındaki işbirliğini sağlamak ve oda mensupları ile personelinin mesleki bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla toplantılar düzenlenmesini sağlanmak.

 • Mevzuatın uygulanmasında odanın Birliğe intikal ettirecekleri tereddütlerin giderilmesi için gerekli tedbirleri almak ve ilgili kuruluşlara bilgi vermek.

 • Ekonomi işlerinde  Birliğin istediği bilgi ve görüşlerin zamanında verilmesini sağlamak ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek suretiyle her türlü çalışmaları ve hazırlıkları düzenlemek.

 • Milletlerarası Ticaret Odası ve diğer Odalarla işlerin verimli olarak yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak.

 • Yönetim Kurulu Kararı ile milletlerarası teşekküllerle işbirliğinin kurulabilmesi için her türlü tedbirleri almak.

 • Mevzuat ile verilen görevler ile Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu kararlarıyla verilecek diğer görevleri yapmak.

 • Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

 • İş Makinesi Tescil Belgesi, Kapasite/Ekspertiz Raporları, ATR/EUR 1 Dolaşım belgelerini, hazırlamak ve imzalamak

Ticaret Sicil

Tolgahan ÖZGÜNER
Ticaret Sicil Müdürü

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tel: 0266 3121517- 12

Gizem UĞRAL

Ticaret Sicil Memuru

Tel: 0266 3121517-13

 

GÖREVLERİ

13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 26.Maddesine dayanılarak hazırlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde yazılı olan işleri yerine getirmek.

Muhasebe

Korhan VAROL
Muhasebe Memuru

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tel: 0266 3121517- 11

GÖREVLERİ

 • 12.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ve en son 20.07.2007 tarihinde revizyon gören TOBB ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde yazılı olan görevlerdir.

 • Her yıl Ekim ayında bir sonraki yılın taslak bütçesini hazırlayarak Genel Sekreterin görüşüne sunar. Genel Sekreter bütçe taslağını Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulunun onayını takiben Meclis Başkanına havale edilir. Meclis Başkanı Bütçe Komisyonuna havale eder ve Bütçe Komisyonu onayı ile Meclise onaylanmak üzere havale edilir. Bütçe çalışmaları Aralık ayı içinde yapılan olağan Meclis Toplantısında sonuçlandırılır.

 • Tahsil, tediye, mahsup fişlerini günlük olarak TOBB-Net Muhasebe programına girer. Gün sonu kasa raporunu alır; tahsil tediye ve mahsup fişlerini ilgili evrakını dosyalarına kaldırır. Bu kayıtlar Türk Ticaret Kanunu'na göre 10 sene zarar görmeyecek şekilde arşivde tutulur.

 • Her ay sonu, Ay Sonu Kapatma İşlemi yapıldıktan sonra Aylık Mizan, Gelir-Gider Cetveli ve Bütçe Durum Analizi çıkarır. Aylık hesapları Genel Sekretere sunar.

 • Verilen hizmetlere ilişkin tahsilâtları yapar. Kurumun günlük nakit hareketlerini yönetir ve gün sonu kasanın tutmasını sağlar. Kasada muhafaza edilecek nakit limiti her yıl alınan Yönetim Kurulu ve Meclis kararına bağlı olarak değişebilir.

 • Her yılın Ocak ayında bir önceki yılın kesinleşmiş hesapları Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Meclise havale edilir ve Meclis tarafından onaylanarak Yönetim Kurulu ibra edilir.

 • Yönetim Sistemin gereklerine uyar. Bu kapsamda Yönetim Sistemlerinin kendi bölümünde başarı ile uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

 • Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına kendi bölümünün eğitim ihtiyaçlarını bildirerek katkıda bulunur.

 • Bölümünde müşteri geri bildirimlerinin alınmasından ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasından sorumludur.

 • Bölümü ile ilgili hizmetlerde uygunsuzluk nedenlerinin sistematik analizini yapar.

 • Bütçe hazırlanırken odanın stratejik hedeflerine bağlı iş planlarını dikkate alır ve Odanın kalite hedeflerinin kendi bölümü ile ilgili olanlarının gerçekleşmesini sağlar.

 • Kendi bölümü ile ilgili üye problemlerinin çözülmesini sağlamak ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları saptamak.

 • Üyelere ve kendi bölümü ile ilgili hizmetlerde gerekli kontrolleri yapmak ve yaptırmak, hizmetin istenilen kalitede olmasını sağlamak.

 • Bölümü ile ilgili kalite kayıtlarının muhafaza edilmesini sağlar, veri analizlerini yapar ve Yönetim Sistemleri Temsilcisine sonuçları rapor eder.

 • Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapar ve sonuçlarını ilgili birime raporlar.

 • Odanın ayrıntılı mali analizlerini gerçekleştirmek ve bu analizleri ayda bir Yönetim Kurulu toplantısında ve 3 ayda bir Meclis toplantılarında sunmak.

 • Oda web sitesi üzerinden yapılan aidat ödemelerini muhasabeleştirmek.

 • Hesapları İnceleme Komisyonu'na aylık mali raporları sunmak.

 • Mali risk analizini yapmak ve yılda bir kez gözden geçirmek.

 

 

Akreditasyon/Kalite

Özge ÇAKMAK
Akreditasyon Sorumlusu
Yönetim Sistemleri Temsilcisi

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Tel: 0266 3121517 -14

 

 • 5174 Sayılı TOBB Oda ve Borsalar Kanunu, bağlı Yönetmelikler, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Standardı, TOBB Akreditasyon Sistem Standardı:2010 şartlarını karşılayacak şekilde Entegre Yönetim Sisteminin kurulması çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar hakkında Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

 • Kurulan yönetim sisteminin uygulama etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması.

 • Ayvalık Ticaret Odası bünyesinde, bağlı bulunulan TOBB ve Sanayi Bakanlığı'nın ve Belgelendirme Kuruluşlarının düzenlediği denetimde kalite ve akreditasyon konularında Yönetim Kurulunu temsil etmek.

 • Özel durumlarda (Yönetim Kurulunun Yazılı İzni ile) odanın diğer kurumlarla ilişkilerinde de odayı temsil etmek.

 • Yönetim Sistemi gereği oluşturulmuş standart şartlarına uygun faaliyetleri denetlemek ve sistemde gördüğü uygunsuzlukların iyileştirilmesi için faaliyetleri başlatmak gerekli hallerde bu faaliyetlere ilişkin onay için Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

 • İç Tetkik planlarını hazırlamak, uygulamak ve tetkik takımından alınan tetkik raporunu değerlendirerek sonuçları Yönetim Kuruluna bildirmek, tetkikte tespit edilen uygunsuzlukların iyileştirilmesi faaliyetlerini izlemek.

 • Her yıl yapılması zorunlu olan Öz Değerlendirme programını hazırlamak, öz değerlendirme faaliyetlerini uygulamak ve sonuçları Yönetim Kurulu ile TOBB Akreditasyon Sekreterliği'ne bildirmek.

 • Yönetim Sistemi Dokümantasyon yapısının izlenebilirliğini sağlamak ve denetimini yapmak

 • Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, bağlı bulunulan TOBB ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen eğitimleri Eğitim Programına almak ve etkinliği ölçmek.

 • Yönetim Sistemleri El Kitabında ve talimatlarda belirtildiği gibi yönetim sistemi standartlarının istekleri doğrultusunda idari vekil olarak üst düzey yetkililer ile birlikte uygulamak.

 • Yönetim Sistemi performansını ölçmek ve iyileştirme ihtiyaçlarını üst yönetime raporlamak.

 • Oda çalışanlarında müşteri (üye) odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek

 • Hizmet verilen konularda hata nedenlerinin sistematik analizinde diğer bölümlerle koordinasyon kurmak.

 • Odanın Stratejik Planının hazırlanmasında koordinatörlük görevi yapar. Stratejik Plana bağlı İş Planlarının Hazırlanmasını kuracağı ekip ile birlikte yapar ve Yönetim Kurulunun onayına sunar. Yönetim Kurulunun onayladığı İş Planlarının uygulanmasını ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder. İş Planlarına bağlı Gözden Geçirme toplantılarını planlar ve sonuç raporlarını hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

 • Müşteri geri bildirimlerinin alınarak ölçülmesi ve sorunların çözülmesini sağlamak, sorunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereken şartları belirleyerek iyileştirme faaliyetini başlatmak.

 • Yönetimin Gözden Geçirme Planını hazırlamak, toplantıların plana uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve toplantının sonuç raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna bildirmek ve gerekli faaliyetlerin başlatılmasını sağlamak.

 • Kayıtlarının muhafaza edilmesi ve ulaşılabilirliğinin sağlanması için altyapının oluşturulması amacı ile Arşiv kurallarını belirler ve uygulanmasını sağlar.

 • Üye ve personelin eğitim ihtiyaçlarını araştırmak ve Genel Sekretere raporlamak.

 • Yıllık Eğitim Planlarının hazırlanmasında yaptığı eğitim araştırmalarının sonuçları ile katkıda bulunmak, Yönetim Kurulu tarafından eğitimlerin onaylanması için sonuç raporları ve analizleri Genel Sekretere sunmak.

 • Yönetim Kurulunun onayı alınan, üyelere yönelik eğitim programlarını organize etmek.

 • Verilen eğitimlerin, eğitim sonrası etkinliğini araştırmak ve analiz etmek.

 • Stratejik plan ve yıllık iş planlarının gerçekleşme durumu hakkında Yönetim Kurulu'na, Akreditasyon İzleme Komitesine rapor vermek.

 • Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarını düzenlemek, toplantı tutanaklarını yazmak, tutanakları komite üyelerine imzalatmak, muhafaza etmek.

Muamelat / Oda Sicil

Özge ÇAKMAK
Muamelat Memuru

e-posta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Tel : 0266 3121517- 14

GÖREVLERİ

 • Oda Muamelat Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde yazılı işleri yerine getirmek.
 • Oda üye dosyalarını düzenlemek.
 • Gelen-giden evrak kaydını yapmak.
 • Seçimlerle ilgili hususlarda yardımcı olmak.
 • Odanın web sitesi hazırlamak, güncellemek.

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Başkanlar

 •  İsmail Hakkı KAPTAN
 • Ömer Faruk KANTARCI
 • C. Sevinç ÖZER
 • Ökten ALAY
 • Mahmut ÖZGÜNER
 • ZİYA ŞENSAL
 • Rahmi GENÇER
 • Benhan İbrahim KANTARCI

 • Ezer GÜNGÖR
 • Mehmet SOKOL
 • A. Servet ERTEM
 • Ahmet Şefik SÜNER

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.