2012 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Satış Belgeleri süre uzatımı hakkındaki duyurusu aşağıdadır.

Kurumumuz tarafından, 2003-2011 yılları arasında düzenlenmiş bulunan ve 31.12.2011 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için 2012 yılı süre uzatım işlemi 02 Ocak 2012 Pazartesi – 30 Mart 2012 Cuma günleri arasında gerçekleştirilecektir.

TAPDK web sitesi için tıklayınız.

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi gereğince, satış belgeleri için 30 Mart 2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı taktirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü ve/veya alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.

İlgili düzenleme gereğince, 30 Mart 2012 Cuma günü mesai saati sonuna kadar satış belgesi için süre uzatım işlemini yaptırmamasına rağmen faaliyetine devam etmek isteyen satıcıların yeniden satış belgesi başvurusu yapmaları ve belge almaları gerekecektir.

Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 3’üncü maddesi “…; bu Yönetmeliğin yayımından önce satış belgesi almış olan kişilerin faaliyetine veya işyerine ilişkin mevcut durumlarının bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık içermesi halinde, söz konusu hususların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur.” şeklinde düzenlenmiş olup, faaliyetin Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için öngörülen süre 7 Temmuz 2011 tarihi itibariyle sona ermiştir. Düzenleme gereğince işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu; bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe olanlar ile münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan kişiler perakende tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapabileceklerdir.

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusu bakkal, market, süpermarket, hipermarket, kuruyemişçi, büfe veya münhasıran tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı olmayan perakende satıcıların 2012 yılı süre uzatım işlem bedelini Kurum hesabına yatırmaksızın belgeleri için terk işlemi yapmaları gerekmekte olup, aksi halde yapılacak tespitlere istinaden bedel iadesi yapılmaksızın belge iptali yoluna gidilecektir.

 Tütün mamulü ve/veya alkollü içki toptan satıcıları, açık alkollü içki satıcıları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusu Yönetmeliğe uygun olan perakende satıcıların, satış belgeleri için 2012 yılı süre uzatım işlemini aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle okuduktan sonra ve açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirmesini önemle rica ederiz.

 I- Kurumumuz tarafından 2012 yılı için belirlenen ve aşağıda yer verilen işlem bedelinin, Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan “TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranı” vasıtası ile, havale ücreti vs. isimler altında herhangi bir masraf ödemeksizin ve Kurum sicil numarası beyan edilerek Kurum hesabına yatırılması gerekmektedir. İşlem bedellerinin tahsilatı konusunda hiçbir kişi yada kuruma yetki verilmemiş olup, süre uzatım işlemi tahsilatları sadece Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla gerçekleştirilecektir.

 Ziraat Bankası şubelerinde kullanıma açılmış bulunan TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranında “Yeni Başvuru” ve “Süre Uzatım İşlemi” olmak üzere 2 farklı tahsilat seçeneği yer almaktadır. İşlemin doğru bir şekilde sonlandırılabilmesi için Bankada görevli memurun “tahsilatın mutlak surette Süre Uzatım İşlemi seçeneğinden yapılması gerektiği” konusunda uyarılması önem arz etmektedir.

 Süre uzatım işlemi bedeli kesinlikle havale veya EFT gibi yollarla ya da Ziraat Bankası şubelerindeki TAPDK Kurumsal Tahsilat Ekranının yeni başvuru bölümünden, diğer bir değişle T.C. kimlik numarası veya vergi numarası beyan edilerek ödenmemelidir. Aksi taktirde işlem bedeli Kurum hesabına yatırılmış olsa dahi satış belgesi iptal duruma düşecek ve geçerliliğini yitirecektir.

 II- Toptan satıcılar ile açık alkollü içki satıcılarının Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla yapılan süre uzatım işlem bedeli ödemesine dair dekontu ve mevcut satış belgesini, perakende satıcıların ise anılan belgelerin yanı sıra ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatının (aslını ibraz ederek) suretini yetkili Odaya teslim etmesi ve süre uzatım işleminin satış belgesi üzerinde gösterilmesini sağlaması gerekmektedir.
Yapılan süre uzatım işlem bedeli ödemesine ilişkin banka dekontu Yetkili Odaya veya Kuruma teslim edilmeyecek, satıcılar tarafından muhafaza edilecektir.

 III- Belirlenen süre zarfında yukarıda belirtilen işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması halinde, yeni bir belge düzenlenmesine gerek olmaksızın belgelerin geçerliliğini koruyacak olması nedeniyle, satıcıların mevcut satış belgelerini muhafaza etmeleri gerekmektedir.

 

         2012 Yılı için belirlenen süre uzatım işlem bedelleri şöyledir.

1-      Toptan Satıcılar

      

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde                1 .795.TL,

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                          2.715.TL,

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                          710.TL,

Birden fazla yerde dağıtım yapanlar için                                       1 .080.TL,

 

2-      Perakende Satıcılar

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde             175.TL,

İlçe merkezlerinde                                                                 104.TL,

Diğer mahallerde(Belde, köy gibi)                                            33.TL,

 

3- Açık İçki Satıcıları

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde          710.TL,

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)           259.TL,

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.