Bildirimci ve Diğer Kişilerin Hal Kayıt Sistemine Kaydı

T.C. Balıkesir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüğü'nün 23.01.2012 tarih,169 sayılı yazısında belirtilen "Hal Kayıt Sistemi Kayıt Başvurusu Formu ve Bildirimci ve Diğer Kişilerin Hal Kayıt Sistemine Kaydı Sırasında İstenecek Belgeler" aşağıdadır.
Bilgi için 243 0252 no'lu telefondan Bilim Sanayi ve Teknoloji  İl Müdürlüğü görevlisi Mehmet Sevinç ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, Hal Kanunu olarak da bilinen “ 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” yürürlüğe girmiştir. Bildirimcilere, bildirim işlemlerine, hal rüsumu ve paylaşımına, hal kayıt sistemine ve bu sistemi kullanacaklara ilişkin görev, yetki ve sorumlukların belirlenmesine yönelik usul ve esaslar bu kanuna dayanılarak çıkarılan ve 07/12/2011 tarihli ve 28135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011/1 sayılı Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ'de düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil toptan satış miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişiler bildirimci olarak tanımlanmış ve bu kişilere aynı maddenin ikinci fıkrası ile hal kayıt sistemine kaydolma zorunluluğu getirilmiştir.

Bunun yanında, mezkûr maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarıyla, malların depolandığı, işlendiği veya sevk edildiği depo, şube, tesis veya dağıtım merkezleri ile kendilerince üretilen ve henüz satışa konu olmayan toptan satış miktarı veya üzerindeki malları depolama veya başka amaçlarla sevk eden üreticilerin sisteme kaydolması zorunlu kılınmıştır.

Buna göre, Toptancı Hal Müdürlüklerine, Ticaret Sicil Memurluklarına, Esnaf Sicil Müdürlüklerine yapılacak olan bildirimci kaydında istenilecek olan belgeler ( EK:1) ve Hal Kayıt Sistemi Başvuru Formu (Ek:2) yazımız ekinde yer almaktadır.

Öte yandan, Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan sanayiciler, ihracatçılar, market, manav, pazarcı ve diğer perakendeciler ile lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşların, doğrudan üreticilerden mal satın almaları durumunda bildirimde bulunmaları gerektiğinden hal kayıt sistemine kaydolmaları zorunludur. Ancak, bu kişi ve kuruluşların, malları doğrudan üreticilerden değil de üretici örgütü, komisyoncu, tüccar veya ithalatçılardan temin etmeleri halinde sisteme kaydolma zorunlulukları bulunmamaktadır.

Bildirimci ve diğer kişilerin kayıt işlemlerinin Bakanlık yazısı ile ilgili Tebliğinde belirtilen şekilde yapılması, ayrıca daha önce sisteme kaydolan bildirimcilerin kaydı bu belgeler çerçevesinde güncelleneceği bildirilmektedir.

 EK:1 HAL KAYIT SİSTEMİ KAYIT BAŞVURU FORMU

 EK:2 HAL KAYIT SİSTEMİNE KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.