Torba Yasa

TORBA YASA UYGULAMASI

Sayın Üyemiz,

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanunun 11.09.2014 tarihinde 29116 sayılı mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Odamız üyelerinin yararlanabilecekleri maddeler şunlardır:


* Üyelerin 11.09.2104 tarihinden önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, oda aidat, borç asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi hâlinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecektir.

*Ödemeler üçer aylık dönemler halinde 8 taksitte yapılacak olup ilk taksit 31.12.2014 tarihine kadar ödenecektir.

*Toplam borç tutarının tamamının birinci taksit ödeme süresi olan 31.12.2014 tarihine kadar ödenmesi durumunda ödenmesi gereken tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.

* Aidat borçları nedeni ile icra işlemleri başlatılmış olan üyelerimizin, taksitlendirme ve indirim için başvurmaları halinde icra işlemleri durdurulacak, borçların tamamen tahsil edilmesi durumunda ise icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmeyecektir.

* Vergi mükellefiyeti sona eren fakat Odamızdan kapanış ve ticaret sicilinden kaydını sildirmemiş olan üyelerimizin borçları, vergi dairesinden kaydının silindiği tarihe kadar olan kısmı kadar tahsil edilecek olup, 30.11.2014 tarihinde kadar müracaat edilmesi halinde bu madde geçerli olacaktır.

Ayrıca kayıtlarımızda vergi mükellefiyet durumları kapalı olan üyelerimizin durumları 5174 sayılı TOBB Kanunu ve Yönetmelikleri çerçevesinde kayıtlarının silinmesi için Ticaret Sicil Müdürlüğüne bildirilecektir.

* Bu kanunun hükmünden yararlanılabilmesi için, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (30.11.2014) Odamıza başvurulması şarttır.

 

 

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.