KOSGEB Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

KOSGEB Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği

 KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan İşletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla hazırlanan "2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Protokolü" imzalanmıştır.

Bahse konu Kredi Programı;

- İşletme başına üst limiti 1.500.000.-TL,

- Sıfır (0) faizli,

- İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak uygulanacaktır.

KOSGEB destek

 

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler, protokole taraf Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., Vakıflar Bankası T.A.O ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. şubelerine başvuruda bulunabileceklerdir. İşletme başına 300.000.- (üçyüzbin) TL olan faiz/kar payı bedelinin tamamı, İdare Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır. İşletmelerin 19 Eylül – 3 Ekim 2016 tarihleri arasında http://kredi.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru formunu doldurmasıyla KOSGEB Müdürlüğü onay süreci başlayacaktır. Sürece ilişkin açıklamalar Başvuru Sayfasında bulunan kullanıcı rehberinde yer almaktadır.

Ön onay verilen her bir İşletme için Yazılım Sistemi bir başvuru kodu üretecektir. İşletme, KOSGEB Müdürlüğü'nden aldığı başvuru kodu ile protokole taraf Banka şubelerinden birine kredi başvurusunda bulunur. İşletmeye sırasıyla Banka Şube Onayı, Banka Genel Müdürlüğü Onayı, KOSGEB Uzman Onayı, KOSGEB Müdür Onayı ve KOSGEB Daire Başkanı Onayı verilecektir. Kredi kullandırımı Banka Tarafından yapılacak olup, kredi tutarı Tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine Teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır. Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı 16.12.2016 tarihinde sonlanacaktır.

İşletmelerin 19 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında http://kredi.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru formunu doldurmasıyla onay süreci başlayacaktır (Başvuru sürecine ilişkin Kullanıcı Kılavuzu İntranet'te yayınlanmaktadır). Başvuru süreci aşamasında sistem KOSGEB Müdürlüğü inceleme ve onayına izin vermektedir. Ayrıca sistem başvuru sürecinin bitiş tarihinden sonra 2 gün süre ile KOSGEB Müdürlüğü inceleme ve onayına; 5 gün süre ile işletmelerin düzeltme ve revize işlemlerine izin verecektir. Bunu takip eden gün mesai bitimi itibariyle KOSGEB Müdürlüğü onayları sona erecektir. Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için Değerlendirme Tablosunda oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) bütçe limitleri çerçevesinde başvuru sıralaması oluşturacaktır.

Program kapsamında, aşağıda belirtilen makine teçhizat tanımı kapsamında yer alan ekipmanlar desteklenecek, bu tanımın dışında kalanlar desteklenmeyecektir.

Makine: En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçler, tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için tek bir bütünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makineler grubu.

Teçhizat: Bir makineye veya muhtelif makineler grubuna monte edilmek üzere piyasaya arz edilen ve bir makinenin fonksiyonunu değiştiren değiştirilebilir parçalar ve makine ile birlikte yeni satın alınacak makinenin işletimi için gerekli olan yazılım ve gereçler.

İş makineleri, vinç, yük asansörü, kantar, kalıp vb. ekipmanlar, her türlü yük ve insan taşımaya yarayan araçlar ile kullanılmış makine-teçhizat bu tanımın dışındadır.

İşletmeler tarafından başvuru formunda belirtilen makine-teçhizatın cinsi, marka ve modeli daha sonra değiştirilemez.

Bahse konu programda;

İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğineuygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

KOSGEB KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında 2016 yılı çağrılarında proje başvurusu kabul edilerek taahhütname veren ve makine-teçhizat desteğinden yararlanan/yararlanacak olan İşletmeler 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından faydalanamayacaktır.

- Konu destek programına başvuracak işletmelerden, Proforma fatura, yerli malı belgesi ve 3 yıllık gelir tablosunun sisteme eklenmesi istenmektedir.

- Yine başvuru yapacak işletmelerin, alınacak makine teçhizatın cinsini, markasını, model no'sunu; yerli malı belgesinin verildiği makamı, sayısını, no'sunu; propforma faturanın tutarını, tarihini,no'sunu; tedarikçi ünvanı ve vergi numarasını; işletmenin son 3 yıllık karlılık durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.