YEREL YARATICI KENT AĞLARININ ROLÜ ORTAK AKIL TOPLANTISI

Değerli Üyelerimiz,

Kasım 2017 tarihinden bu yana, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen, yaratıcılık odaklı kent stratejilerini geliştirmeyi amaçlayarak yola çıkan ve Ayvalık, Bodrum ve Urla yerleşmelerinde yaşanan bağımlı ekonomik gelişme, değişen toplum ve işgücü yapıları, kentlerin sahip oldukları doğal ve geleneksel değerleri bir arada değerlendirerek, kentsel gelişimde ekonomik çeşitliğinin önemini vurgulamayı hedefleyen, 'Yaratıcı Endüstrilerin Gelişiminde Yerel Yaratıcı Kent Ağlarının Rolü' başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilecek olan ortak akıl toplantısı, 25 Nisan 2019 Perşembe günü Odamız ev sahipliğinde yapılacaktır.

Katkı vermek isteyen sivil toplum kuruluşları ve üyelerimiz davetlidir.

YARATICI ENDÜSTRİLERİN GELİŞİMİNDE YEREL YARATICI KENT AĞLARININ ROLÜ'

'Ayvalık için Sürdürülebilir Ekonomi Tartışmaları: Politikalar, Araçlar ve Aktörler'

25 Nisan 2019

ATO Meclis Salonu

Saat:14:00-16:00

Ayvalık'ta ekonomik çeşitliliğin sağlanması gerekliliği vurgusu ile kentin mevcut potansiyellerinin etkin kullanılarak sürdürülebilir ekonomik ve ilişkili mekânsal gelişmenin sağlanacağı rasyonel bir kentsel gelişim modeli yaratılabilir mi? nasıl? sorularına cevap aranacak olan oturumda, sektör temsilcileri ve kentsel politika üreticilerinin katılımı ile Ayvalık için yerel dinamikler ve güncel sorunlar üzerinden, gelenekselden yenilikçi ve farklılaşan sektörel/alternatif üretimlere, değişen/dönüşen işgücü yapılarından, yenilikçi süreç ve kapasite (kurumsal-bireysel) yönetimlerine uzanacak tartışmaların, 'kapsayıcı ekonomik büyüme', 'ekonomik çeşitlilik' ve 'sürdürülebilirlik' odağında geliştirilmesi hedeflenmektedir.

'Ayvalık Yaratıcılık Temelli Kentsel Gelişim Stratejileri: Politikalar ve Roller'

25 Nisan 2019

ATO Meclis Salonu

Saat: 16:30-18:30

Tarım ve turizme dayalı Ayvalık ekonomisinden, alternatif, sürdürülebilir ve mevsimsel kırılganlığı olmayan bir yaratıcı ekonomik gelişim modeli üretebilir mi? Kültür tabanlı ekonomik gelişme sağlanabilir mi? sorularına cevap aranacak olan oturumda, yaratıcı sektörlere katkı sağlayan üretim yapıları, organizasyonlar, örgütler ve ilişkili sektör temsilcilerinin katılımı ile kentin doğal ve geleneksel değerleri bir arada değerlendirilerek, alternatif sektörlerin kentteki varlıklarının (işgücü, örgütlenme, katma değer üzerinden) nasıl geliştirilip, güçlendirilebileceği ve bu yöndeki temel politika, yönetim ve ekonomik destek araç ve aktörlerinin neler olabileceği konuları tartışılacaktır.

toplantı ayvalık

Adres: Fevzipaşa Mah. Eski PTT Sokak No:10 Ayvalık - Balıkesir   /   Tel: 0 266 312 56 60 - 0 266 312 15 17   /   Faks: 0 266 312 22 83   /   Eposta: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.